22.07.2020
09:00
סופטבול
TOSFB01
Fukushima Azuma Baseball Stadium
23.07.2020
09:00
סופטבול
TOSFB02
Fukushima Azuma Baseball Stadium
25.07.2020
10:00
סופטבול
TOSFB03
Yokohama Baseball Stadium
25.07.2020
20:00
סופטבול
TOSFB04
Yokohama Baseball Stadium
26.07.2020
10:00
סופטבול
TOSFB05
Yokohama Baseball Stadium
26.07.2020
20:00
סופטבול
TOSFB06
Yokohama Baseball Stadium
27.07.2020
10:00
סופטבול
TOSFB07
Yokohama Baseball Stadium
27.07.2020
20:00
סופטבול
TOSFB08
Yokohama Baseball Stadium
28.07.2020
13:00
סופטבול
TOSFB09
Yokohama Baseball Stadium
28.07.2020
20:00
סופטבול
TOSFB10
Yokohama Baseball Stadium