26.07.2020
12:00
הפלגה
TOSAL01
Enoshima Yacht Harbour
27.07.2020
12:00
הפלגה
TOSAL02
Enoshima Yacht Harbour
28.07.2020
12:00
הפלגה
TOSAL03
Enoshima Yacht Harbour
29.07.2020
12:00
הפלגה
TOSAL04
Enoshima Yacht Harbour
30.07.2020
12:00
הפלגה
TOSAL05
Enoshima Yacht Harbour
31.07.2020
12:00
הפלגה
TOSAL06
Enoshima Yacht Harbour
01.08.2020
12:00
הפלגה
TOSAL07
Enoshima Yacht Harbour
02.08.2020
12:00
הפלגה
TOSAL08
Enoshima Yacht Harbour
03.08.2020
12:00
הפלגה
TOSAL09
Enoshima Yacht Harbour
04.08.2020
14:30
הפלגה
TOSAL10
Enoshima Yacht Harbour
05.08.2020
14:30
הפלגה
TOSAL11
Enoshima Yacht Harbour