24.07.2020
08:30
חתירה
TOROW01
Sea Forest Waterway
25.07.2020
08:30
חתירה
TOROW02
Sea Forest Waterway
26.07.2020
08:30
חתירה
TOROW03
Sea Forest Waterway
27.07.2020
08:30
חתירה
TOROW04
Sea Forest Waterway
28.07.2020
08:30
חתירה
TOROW05
Sea Forest Waterway
29.07.2020
08:30
חתירה
TOROW06
Sea Forest Waterway
30.07.2020
08:30
חתירה
TOROW07
Sea Forest Waterway
31.07.2020
09:00
חתירה
TOROW08
Sea Forest Waterway