25.07.2020
10:30
ג'ודו
TOJUD01
Nippon Budokan
25.07.2020
17:00
ג'ודו
TOJUD02
Nippon Budokan
26.07.2020
10:30
ג'ודו
TOJUD03
Nippon Budokan
26.07.2020
17:00
ג'ודו
TOJUD04
Nippon Budokan
27.07.2020
10:30
ג'ודו
TOJUD05
Nippon Budokan
27.07.2020
17:00
ג'ודו
TOJUD06
Nippon Budokan
28.07.2020
10:30
ג'ודו
TOJUD07
Nippon Budokan
28.07.2020
17:00
ג'ודו
TOJUD08
Nippon Budokan
29.07.2020
10:30
ג'ודו
TOJUD09
Nippon Budokan
29.07.2020
17:00
ג'ודו
TOJUD10
Nippon Budokan
30.07.2020
10:30
ג'ודו
TOJUD11
Nippon Budokan
30.07.2020
17:00
ג'ודו
TOJUD12
Nippon Budokan
31.07.2020
10:30
ג'ודו
TOJUD13
Nippon Budokan
31.07.2020
17:00
ג'ודו
TOJUD14
Nippon Budokan
01.08.2020
10:30
ג'ודו
TOJUD15
Nippon Budokan
01.08.2020
17:00
ג'ודו
TOJUD16
Nippon Budokan