25.07.2020
10:00
התעמלות מכשירים
TOGAR01
Ariake Gymnastics Centre
25.07.2020
14:30
התעמלות מכשירים
TOGAR02
Ariake Gymnastics Centre
25.07.2020
19:30
התעמלות מכשירים
TOGAR03
Ariake Gymnastics Centre
26.07.2020
09:30
התעמלות מכשירים
TOGAR04
Ariake Gymnastics Centre
26.07.2020
15:10
התעמלות מכשירים
TOGAR05
Ariake Gymnastics Centre
26.07.2020
20:20
התעמלות מכשירים
TOGAR06
Ariake Gymnastics Centre
27.07.2020
19:00
התעמלות מכשירים
TOGAR07
Ariake Gymnastics Centre
28.07.2020
19:45
התעמלות מכשירים
TOGAR08
Ariake Gymnastics Centre
29.07.2020
19:15
התעמלות מכשירים
TOGAR09
Ariake Gymnastics Centre
30.07.2020
19:50
התעמלות מכשירים
TOGAR10
Ariake Gymnastics Centre
02.08.2020
17:00
התעמלות מכשירים
TOGAR11
Ariake Gymnastics Centre
03.08.2020
17:00
התעמלות מכשירים
TOGAR12
Ariake Gymnastics Centre
04.08.2020
17:00
התעמלות מכשירים
TOGAR13
Ariake Gymnastics Centre