22.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL01
Tokyo Stadium
22.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL02
Sapporo Dome
22.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL03
Miyagi Stadium
23.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL04
Tokyo Stadium
23.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL05
Sapporo Dome
23.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL06
Ibaraki Kashima Stadium
23.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL07
International Stadium Yokohama
25.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL08
Sapporo Dome
25.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL09
Miyagi Stadium
25.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL10
Saitama Stadium
26.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL11
Sapporo Dome
26.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL12
Ibaraki Kashima Stadium
26.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL13
Saitama Stadium
26.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL14
International Stadium Yokohama
28.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL15
Miyagi Stadium
28.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL16
Ibaraki Kashima Stadium
28.07.2020
19:30
כדורגל
TOFBL17
Saitama Stadium
28.07.2020
19:30
כדורגל
TOFBL18
International Stadium Yokohama
29.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL19
Sapporo Dome
29.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL20
Miyagi Stadium
29.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL21
Saitama Stadium
29.07.2020
16:30
כדורגל
TOFBL22
International Stadium Yokohama
31.07.2020
18:00
כדורגל
TOFBL23
Miyagi Stadium
31.07.2020
18:00
כדורגל
TOFBL24
Ibaraki Kashima Stadium
31.07.2020
20:00
כדורגל
TOFBL25
Saitama Stadium
31.07.2020
20:00
כדורגל
TOFBL26
International Stadium Yokohama
01.08.2020
18:00
כדורגל
TOFBL27
Miyagi Stadium
01.08.2020
18:00
כדורגל
TOFBL28
Ibaraki Kashima Stadium
01.08.2020
20:00
כדורגל
TOFBL29
Saitama Stadium
01.08.2020
20:00
כדורגל
TOFBL30
International Stadium Yokohama
03.08.2020
18:00
כדורגל
TOFBL31
Ibaraki Kashima Stadium
03.08.2020
20:00
כדורגל
TOFBL32
International Stadium Yokohama
04.08.2020
18:00
כדורגל
TOFBL33
Ibaraki Kashima Stadium
04.08.2020
20:00
כדורגל
TOFBL34
Saitama Stadium
06.08.2020
18:00
כדורגל
TOFBL35
Ibaraki Kashima Stadium
07.08.2020
11:00
כדורגל
TOFBL36
Olympic Stadium
07.08.2020
20:00
כדורגל
TOFBL37
Saitama Stadium
08.08.2020
20:00
כדורגל
TOFBL38
International Stadium Yokohama