31.07.2020
09:00
אתלטיקה קלה
TOATH01
Olympic Stadium
31.07.2020
19:00
אתלטיקה קלה
TOATH02
Olympic Stadium
01.08.2020
09:00
אתלטיקה קלה
TOATH03
Olympic Stadium
01.08.2020
19:00
אתלטיקה קלה
TOATH04
Olympic Stadium
02.08.2020
06:00
אתלטיקה קלה
TOATH05
Olympic Stadium
02.08.2020
19:00
אתלטיקה קלה
TOATH06
Olympic Stadium
03.08.2020
09:00
אתלטיקה קלה
TOATH07
Olympic Stadium
03.08.2020
19:00
אתלטיקה קלה
TOATH08
Olympic Stadium
04.08.2020
09:00
אתלטיקה קלה
TOATH09
Olympic Stadium
04.08.2020
19:00
אתלטיקה קלה
TOATH10
Olympic Stadium
05.08.2020
09:00
אתלטיקה קלה
TOATH11
Olympic Stadium
05.08.2020
19:00
אתלטיקה קלה
TOATH12
Olympic Stadium
06.08.2020
09:00
אתלטיקה קלה
TOATH13
Olympic Stadium
06.08.2020
19:00
אתלטיקה קלה
TOATH14
Olympic Stadium
07.08.2020
20:00
אתלטיקה קלה
TOATH15
Olympic Stadium